Tiputapu blogas

Sporto šventė Kauno M.Mažvydo vidurinėje mokykloje

SAUSIO VIDURYJE PAGALIAU SULAUKĖME SNIEGO IR ŠALTUKO. ANTROKŲ MOKYTOJOS SUORGANIZAVO ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĘ. MOKINIAMS PAAIŠKINOME KAIP BUS ORGANIZUOJAMAS RENGINYS: VISI TURĖSIME PASIRŪPINTI TINKAMA APRANGA, ATSINEŠIME Į MOKYKLĄ REIKIAMĄ SPORTINĮ INVENTORIŲ, PRISIMINSIME SAUGAUS ELGESIO TAISYKLES, SAUGOSIME SAVO IR SAVO DRAUGŲ SVEIKATĄ, BŪSIME DRAUGIŠKI IR KANTRŪS. MOKYKLOS KIEME YRA STADIONAS IR KALVELĖ, KURI TIKO MŪSŲ SUMANYMAMS ĮGYVENDINTI.
RUNGĖMĖS KAS GREIČIAU ROGUTĖMIS NUVEŠ DRAUGĄ IKI SUTARTOS VIETOS, O PASKUI SU JUO SUSIKEIS VIETOMIS. ČIUOŽYNĖMIS IR ROGUTĖMIS LEIDOMĖS NUO KALVELĖS. RUNGĖMĖS SU KLASĖS DRAUGAIS IR KITŲ KLASIŲ MOKINIAIS. MOKYTOJA BIRUTĖ “REGULIAVO EISMĄ”. MOKYTOJOS DAIVA IR NERINGA ČIUOŽĖ ROGUTĖMIS NUO KALVELĖS… PRISIMINĖ VAIKYSTĘ. RENGINIO METU SKAMBĖJO MOKINIŲ JUOKAS, DŽIAUGSMO ŠŪKSNIAI, RAGINIMAI. MOKINIAI NORĖJO IŠBANDYTI JĖGAS VISOSE RUNGTYSE, NORIAI DALIJOSI INVENTORIUMI, BUVO DRAUGIŠKI IR GERANORIŠKI. VISIEMS LABAI PATIKO ŠIS RENGINYS. SUŠILĘ, ĮRAUDUSIAIS SKRUOSTAIS, LAIMINGI IR GERAI NUSITEIKĘ, SUGRĮŽOME Į KLASES. MOKINIAI DAR KELIAS DIENAS DALINOSI ĮSPŪDŽIAIS, KAIP PUIKU BUVO SPORTUOTI SU DRAUGAIS.
SPORTO ŠVENTĘ ORGANIZAVO KAUNO MARTYNO MAŽVYDO VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJOS:
2A KLASĖS VYRESNIOJI MOKYTOJA DAIVA PRANEVIČIENĖ;
2B KLASĖS MOKYTOJA METODININKĖ BIRUTĖ SIMONAVIČIŪTĖ;
2C KLASĖS MOKYTOJA NERINGA DEGUTIENĖ.