Tiputapu blogas

Maironio apdainuotas gamtos grožis

 Apie tautiškumą, patriotiškumą, tradicijų puoselėjimą šeimose dažniausiai kalba vyresnioji karta – vaikų seneliai. O vaikams įdomu ne klausytis kalbų, o ką nors veikti kartu. 

Tuo tikslu ir buvo inicijuotas literatūrinis rytmetys „Maironio apdainuotas gamtos grožis“, skirtas Maironio 150 – osioms gimimo metinėms paminėti. Renginį organizavo Kauno lopšelio – darželio „Gandriukas“ direktorė Regina Kulbokienė ir Kauno miesto V.Kudirkos viešosios bibliotekos Eigulių padalinio, su kuriuo bendradarbiaujama penkiolika metų, vedėja Zita Sneigienė.
 
Buvo pasirinkta nauja tautiškumo ugdymo forma- tai trijų kartų: Eigulių mikrorajono senjorų, tėvų, vaikų susibūrimas. Literatūrinio rytmečio metu močiutės su anūkais deklamavo ištraukas iš Maironio eilėraščių „Trakų pilis“, „Mergaitė“, „Milžinų kapai“. Svečiai žavėjosi deklamuojamomis ištraukomis iš Maironio baladės „Jūratė ir Kastytis“, saviraiškos šokiu. 
Renginio metu šviečiamąją valandėlę „Maironio jaunystė“ vaikams pravedė Maironio vaikų literatūros muziejaus vedėja Daiva Šarkanauskaitė. Vaikai išgirdo įdomių, juokingų istorijų iš Maironio vaikystės ir jaunystės, sužinojo, kaip lietuvių dainius žavėjosi gamta.
Literatūrinio rytmečio metu mažieji dalyviai atidžiai klausėsi pasakojimų apie lietuvių tautos dainių Maironį ir jo kūrybą.
Rytmetyje dalyvavo Eigulių bendruomenės moterų vokalinis ansamblis „Smaragdas“, kurios dainavo dainas pagal Maironio sukurtus žodžius. Jos su mūsų įstaigos ugdytinėmis atliko dainą „Kur bėga Šešupė“.
Buvo smagu stebėti kaip trys kartos – seneliai, tėvai, vaikai – kartu dalyvavo renginyje, deklamavo, dainavo, šokiais inscenizavo Maironio kūrybą. Seneliai jaudinosi net labiau už savo anūkus. 
Renginio metu buvo akcentuota Maironio pagarba Lietuvos praeičiai –  didžiavimasis savo tėvyne, protėvių žygių , jų šlovės aukštinimas.
Dalyviai turėjo galimybę išgirsti, kaip sklandžiai, skambiai, poetiškai skamba gimtoji kalba.
Tik visapusiškai bendraudami, bendradarbiaudami pedagogai, tėvai ir seneliai gali tikėtis, kad vaikai taps Lietuvos patriotais, norės pažinti, suvokti lietuvių poetų kūrybos savitumą, orumą, apdainuojamą gamtos grožį, pilietiškumą, tautiškumą.
 
Parengė Kauno lopšelio – darželio “Gandriukas”  
priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Rima Bradauskienė,
auklėtoja metodininkė Asta Butkienė