Tiputapu blogas

Gediminas Griškevičius, poetas, Palanga

 Skiriama žurnalo kūrėjams ir skaitytojams:

Lengvas lyg Čiurlionio pūkas

Vejas Saulę TIP - TA - PU-KAS.

Vasariškai džiaugias kraštas:

"Smagūs TIP - TA - PU-KO raštai,

Tik skaityk, vos atsikėlęs,

"TIP - TA - PU-KO abėcėlę!"

Ji visus metus kartu

Bėga saulėtu ratu:

Tik suspėk į "TIPU -TAPU",

Pasakų - kaip parke lapų!"

-TIP - TA - PUK, gerasis, sveikas,

PASAKA - KIEKVIENAS VAIKAS:

Tik kalbėk, kalbėk, prašau -

Pasakas greit užrašau..."