Tiputapu blogas

Alma Viskontienė, Palanga

 TŪKSTANTMEČIO VAIKAI Kasdien matau Aš žaidžiančius, bėgiojančius ir augančius vaikus. Laimingi jie dabar- graži vaikystė. O kas jų laukia ateity? Kur jie gyvens? Ką veiks,ką kurs? Rytojus jų-man užburta ir stebuklinga karalystė. Kokie jie gražūs ir nepaprasti, Įdomūs, judrūs, talentingi. Begalo smalsūs ir gyvi, Visi jie Lietuvai - Tėvynei reikalingi. Ir auga tūkstantmečio Lietuvoj Nauja karta-berniukai ir mergaitės: Jie mūsų ateities šviesa ir pamaina, Vilties, svajonių ir darbų tąsa... Tad, palinkėsiu Jiems visiems Šviesoj ir meilėje gyventi! Tegu darbais ir dainomis Jie kuria sau, ir mūsų Žemei Džiaugsmo šventę.