Tiputapu blogas

Penkioliktoji Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

 Jubiliejinė, 15-toji  Šiaurės šalių bibliotekų savaitė  Kaune – pati gausiausia savo renginių, dalyvių gausa. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė - Šiaurės šalių asociacijų "Norden" federacijos projektas, kuriuo siekiama skatinti skaitymą, domėjimąsi Šiaurės šalių literatūra, propaguoti švietimo idealus Šiaurės bei Baltijos šalyse ir kaimyniniuose regionuose. 

Projektą Lietuvoje kuruoja Šiaurės ministrų tarybos biuras. Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka - šių švenčių veteranė Lietuvoje. Šių metų šventės atidarymas surengtas „Berželio“ padalinyje. Pilnutėlė,  naujai atgimusi  biblioteka švytėjo žvakių švieselėmis. Sveikinimo žodį tarė Švedijos garbės konsulė Jurgita Grigienė, bibliotekos direktorius Zenonas Vaškevičius, „Berželio“ padalinio vedėja  Daiva Stankevičienė.  Kaip ir visoje Lietuvoje, Šiaurės šalyse, dalyvaujančiose šventėje „Įvairialypė Šiaurė“ – buvo skaitoma ištrauka iš suomių rašytojo Miika Nousiainen romano „Avietinių laivelių kapitonai“(skaitovė Vilma Urniežiūtė). „Sutemų“  vakaras skirtas Šiaurės šalių muzikai, dainoms. Suomių, norvegų, danų, švedų, latvių, estų, lietuvių kalbomis skambėjo dainos, kurias atliko Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con Moto“. Centro direktorė, kolektyvo vadovė Audronė Stepankevičiūtė parengė programą, supažindino su daugelį šalių aplankiusiu kolektyvu. Muzikos garsais džiugino ir  fleita grojo Miko Petrausko muzikos mokyklos mokinė Ieva Kiškionytė bei jos mokytoja Vilhelmina Magylaitė. Vaikams ir jaunimui ši biblioteka padovanojo garsinio skaitymo valandėlę ,,Peliuko - lipiuko Klaso viešnagė“. Bibliotekoje veikė vaikų piešinių paroda ,,Šiaurė mano akimis“. Į  rytmetį atėjo Kauno Kovo 11-osios ketvirtokai su mokytoja Inesa Matižonkiene ir Rima Petrauskiene. Jie paruošė vaidinimą pagal  ištrauką iš T. Egner knygos „Peliukas – lipiukas Klasas“. Vaikams pasiruošti padėjo mokyklos vaikų teatro būrelio vadovė mokytoja D. Petrauskienė. Mokiniai persirengė knygelės  herojais ir kiekvienas raiškiai skaitė tekstus. Vyr . bibliotekininkė Vida Ritikienė vaikams pasakojo apie Šiaurės šalyse rengiamas  bibliotekų savaites, jų temas. Vaikų dėmėsį patraukė bibliotekoje veikianti  filatelijos paroda ,,Pasakos ir istorijos pasektos vaikams“,  skirta H.K.Andersenui ir A.Lindgren. Pašto ženklus, vokus  surinko ir aprašė bibliotekos skaitytoja, ,,Saulės“ gimnazijos moksleivė Viktorija Kirilovaitė. 
Paaugliams ir jaunimui skirtą  geriausio švedų futbolininko Zlatan Ibragimovic autobiografiją „Aš esu Zlatanas Ibrahimovičius“ renginiuose minėjo „Skrydžio‘, Romainių bibliotekos. Gražiausi renginiai – mažiesiems bibliotekų skaitytojams. Vienas raiškingiausių, įdomiausių susitikimų su knyga vyko Eigulių bibliotekoje. Vedėja Zita Sneigienė vaikams pasakojo, kaip prieš šešiolika metų gimė Knygos iš šviesos šventė, kaip ilgais ir tamsiais vakarais, kai jau medžiai numeta lapus, o dangus apsiniaukęs, norisi šviesos, jaukumo, šilumos, norisi šventės. Žmonės, gyvenantys prie Baltijos jūros krantų, ir toliau į Šiaurę prie Grenlandijos ledynų, Norvegijos fiordų, sugalvojo prie uždegtų žvakučių visi kartu pasidžiaugti knygų skleidžiama šviesa ir išmintimi. Todėl ir nedidelėje Eigulių bibliotekoje netrūko vaikų džiūgavimo, dainų, skaitomų tekstų, šokių.  Į svečius „atkeliavo“ „Peliukas – lipiukas Klasas“ iš žymaus norvegų rašytojo Thorbjorno Egnerio knygelės puslapių. Pilėnų pagrindinės mokyklos trečiokai pagal šį kūrinį parengė spektakliuką. Minėdami rašytojo, dailininko, laidų vedėjo 100 – ąsias gimimo metines, padedant K.Griniaus progimnazijos geografijos mokytojai Jadvygai Gustienei, keliauta  po rašytojo gimtąją Norvegiją, jos kalnus ir ežerus, išgirsta apie Šiaurės pašvaistę, apie vikingų žygius, skandinavų mitologines būtybes trolius. Visi drauge skaitė Džeko iš Norvegijos jūros salos laišką, kuriame berniukas pasakoja apie šaltas ir snieguotas Norvegijos žiemas, ledynus, apie Mamerfestą, labiausiai į Šiaurę nutolusį pasaulio miestą, kur žiemą prisninga apie du metrus sniego ir beveik neprašvinta, o vasarą saulė ten šviečia dieną naktį. Daineles apie peliukus atliko l/d „Gandriukas“ ugdytiniai, Montesori mokyklėlės pirmokai. Nuo jų neatsiliko Pilėnų pagrindinės mokyklos ketvirtokės. Jos padainavo daineles „Pasakaitė“, „Buvo senis ir senutė“.  Turiningą šventę bibliotekininkėms padėjo parengti l/d "Gandriukas" direktorė Regina Kulbokienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Rima Bradauskienė, Pilėnų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Regina Šimčikienė, Pilėnų pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja  Palmyra Zakarauskienė. Bibliotekoje veikė paroda „Knyga, kaip gija, jungia mūsų širdis“. 
“Versmės” bibliotekos  rytmetyje dalyvavo 35 ugdytiniai iš v/d ,,Vaivorykštė'' su savo auklėtojomis. Vaikams buvo pasakojama apie skandinavų vaikų rašytojus ir jų knygeles. Taip pat buvo skaitoma linksma ištrauka iš J.T.Wieslander knygelės ,,Mamulė Mū supasi''. Vaikučiams labai patiko ši knygelė, nes kitą dieną vaikai atsivedė savo tėvelius į biblioteką ir - neliko nei vienos šios autorės knygos. Taip pat buvo paruošta parodėlė vaikams skirta švedų rašytojai  Astridai Lindgren -105 - ,,Mano širdy gyvena vaikas...''
       Kiekvienais metais šiame projekte dalyvauja Šančių biblioteka. Sumanumo, darbštumo ir naujų idėjų vedina vyr. bibliotekininkė Danguolė Peldžienė su Kauno  M. Valančiaus pradinės  mokyklos moksleiviais,  lydimiais mokytojos Ramutės Špinderaitytės, prie apvalaus bibliotekos stalo, plazdant žvakių liepsnelėms, skaitė Thorbjorn Egner  knygos ,,Peliukas lipiukas Klasas‘‘  ištrauką, parengė   inscenizuotą vaidinimą.  Šančių l/d auklėtiniai, vadovaujami  metodininkės Kristinos Pugalskienės ir vyr. auklėtojos Ginos Jurevičienės pasipuošė H.K. Anderseno pasakų personažais, skaitė eiliuotas mįsles iš rašytojo pasakų, o moksleiviai turėjo atspėti iš kokios pasakos. Visi džiaugėsi ir plojo ,,Undinėlei‘‘, ,,Coliukei‘‘, ,,Sniego karalienei‘‘, ,,Kiauliaganiui‘‘, ,,Mergaitei su degtukais‘‘.  Rytmečio dalyviai, savaitės renginių lankytojai susipažinti galėjo ir su bibliotekoje parengta  ikonografijos paroda ,,Pasaulio tiltai ikonografijoje: Švedija‘‘ iš Henriko Kebeikio kolekcinių rinkinių,  Šiaurės šalių rašytojų knygomis.  
      Romainių bibliotekoje    renginiai skirti   J.T Wieslander,  S.Nordqvist ir kitų rašytojų kūrybai.  Čia Veršvų vidurinės mokyklos pradinukai susitiko su dailininke R. Baltrušyte, dalyvavo piešinių akcijoje – konkurse.  Rytmečius vaikams rengė  “Skrydžio” biblioteka  l/d „Svirnelis“ auklėtiniams, Panemunės – “Pienės” sanatorinio vaikų l/d ir  Kauno ,,Panemunės“ l/d ugdytiniams, Žaliakalnio – “Žiogelis”, Šilainių – “Rasytės”v/d  ugdytiniams. “Aušros” bibliotekai  šventinę aplinką sukūrė  ir kelionėn į Šiaurės šalis pakvietė  V.Bacevičiaus pradinės mokyklos mokytoja Rasma Raudonienė su auklėtiniais, o  Vaikų literatūros skyriuje  nepaprastą pamoką – kelionę su H.K. Andersenu   ir dr. Asta Gustaitiene patyrė Dainavos, A. Stulginskio vid. mokyklų moksleiviai. 
Suaugusiuosius  į susitikimą su VDU dr. Asta Gustaitiene pakvietė Girstupio biblioteka, kur  gausiai susibūrė “Girstos” bendruomenės nariai. “Įvairialypės Šiaurės”  savaitei renginiai skirti literatūrai, menui, muzikai, istorijai, geografijai vyko “Šaltinio”, Lampėdžių, Dainavos, Senamiesčio padaliniuose.  Projekte dalyvaujančios bibliotekos  tikrai išradingai pateikė šiai temai  renginių. Kalniečių bibliotekos skaitytojams  rašytojas, vertėjas Stanislovas Abromavičius  pristatė 12 danų poetų  eiles, išverstas į lietuvių kalbą.  
          Vienas ryškiausių renginių Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje -  susitikimas su dailininke Birute Stančikaite, jos darbais, Šiaurės šalių meno pristatymu. Autorės  - daugelio tarptautinių parodų dalyvės,  ekslibrisų konkursų laureatės  kūrybą apžvelgė menotyrininkė Algė Gylienė. Literatūrinė dalis skirta islandų literatūrai. Dr. Svetlana Steponavičienė  atvertė “Egilio sagą’, kurią jau antruoju leidimu išleido leidykla “Aidai”. Jos ištraukas skaitė ir knygą pristatė Kauno Nacinalinio dramos teatro aktorius Rimantas Štaras. 
    Visą savaitę Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, jos padaliniai ( net 18) kvietė į rytmečius, popietes, parodas. 
        Tradiciškai Šiaurės šalių bibliotekų savaitės baigiamieji renginiai vyksta Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Vaikų literatūros skyriuje. Ir šiais metais aktyviausieji šventės renginių dalyviai  būrėsi muziejuje. Kaip minėjo jo vadovė Daiva Šarkanauskaitė – ši šventė praplečia žinias apie kaimyninių šalių rašytojų kūrybą. Džiugu, kad muziejų kas rudenį  išpuošia vaikų piešiniai. Tuo rūpinasi ne vieną dešimtmetį su vaikais dirbanti dailininkė Irena Mikuličiūtė.  Renginių dalyvius pasveikino ir apie šventes, vykstančias Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje pasakojo svečias - asociacijos “Norden- Lietuva” pirmininkas Arūnas Bliūdžius ir šventės renginiuose ne vieneri metai dalyvaujantis rašytojas, žurnalo “Tipu tapu”   redkolegjos narys Stanislovas Abromavičius. 
  Padėkomis, rėmėjų dovanomis  pradžiuginti ir dideli, ir maži. Šventės  organizatoriai – visus penkiolika metų kas rudenį sukviečiantys į Knygos ir šviesos šventes dėkoja  partneriams – Kauno Europos informacijos centro “Europe direct” vadovei  Dianai Lukoševičiūtei Burneikienei, Vaikų literatūros muziejaus vadovei Daivai Šarkanauskaitei, K.Binkio teatrui,  geradariams –  Kultūros ministerijai, Kultūros rėmimo fondui, parėmusiems bibliotekos projektus, skirtus skaitymo skatinimui, UAB “Rotas”, padovanojusiems vaikams, dalyviams knygelių, UAB “Papyrus Lietuva” . 
 
Projekto vadovė Dalia Poškienė
Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji  biblioteka