Įdomybės

Kompiuteris - vaiko draugas ar priešas?


Netenka įgūdžių gyventi nevirtualioje erdvėje

„Į mokyklą atėjo visa karta vaikų, kurie gyvena virtualioje erdvėje. Nežinome, kaip su tokiais vaikais dirbti. Priklausomybių centras pagrindinę pagalbą teikia, bet visa bėda, kad šios problemos nepripažįsta šeima. Paprastai tėvai, nupirkę vaikui kompiuterį, labai džiaugiasi: vaikas užsiėmęs, gauna žinių, o mes žinome, ką jis veikia. Tai geriau negu jis trintųsi gatvėje, – sakė Vilniaus Sietuvos vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja Neringa Čiukšienė. – Vaikas į mokyklą ateina ką tik atsitraukęs nuo kompiuterio, ir nesupranta realybės: jis neturi įgūdžių būti ne virtualioje erdvėje su savo jausmais, emociniu vidumi, nemoka sėdėti suole, negali girdėti mokytojo. Ten, matyt, yra stipresnis emocinis poveikis.“

Statistikos departamento duomenimis, pastaraisiais metais vienas labiausiai trokštamų ilgalaikio naudojimo daiktų, kuriuos norėjo turėti namų ūkiai, auginantys vaikus, buvo kompiuteris. Kuo daugiau vaikų – tuo didesnis poreikis įsigyti šį daiktą. Tačiau Lietuvos mokytojai ir socialiniai pedagogai, Seime susirinkę aptarti vaiko gerovės politikos įgyvendinimo strategijos, sunerimę dėl to, kad šiuo metu jokių taisyklių, metodinių nurodymų ar praktinių pavyzdžių, kaip dirbti su nebemokančiais pritapti nevirtualioje bendruomenėje mokiniais, nėra.

„Paprastai jie žaidžia kompiuteriu iki pirmos ar antros valandos nakties, o miegas tarsi pratęsia žaidimą – kai kalbuosi su šiais vaikais, jei man pavyksta juos prakalbinti, jie pasakoja, kad ir miego metu jaučiasi esantys virtualioje erdvėje: jų sapnai – tai tie patys žaidimai, kuriuos išgyveno sėdėdami prie kompiuterio vakare.

Kiekvienoje klasėje turime po kelis vaikus, kurie nebedalyvauja realiame gyvenime, ir nelabai žinome, ką daryti: jie nebemoka užmegzti ryšio su žmonėmis, kurie nėra jų draugai internete, informacija dalijasi elektroniniais laiškais, ir atrodo, kad tokie mokiniai – tarsi du žmonės viename. To antro žmogaus, kuris moka būti, augti ir gyventi ne virtualioje erdvėje, mes, mokytojai, nepažįstame“, – pastebėjo N. Čiukšienė.

Parengta pagal www.alfa.lt 

 

Komentarai