Leonardas Gutauskas

Plekšnė

Gal taip buvo, gal ir ne, bet aš girdėjau, kad senovėje gyvenę milžinai labai mėgdavo jūrų sėkliuose braidyti. Būdavo, braido koks milžinas, žvaigždes aukso sietu renka, didžiulėm žuvų kaulo šukom bangas šukuoja. O plekšnė, kaip žinia, taip pat sėkliuose šmižinėja, smilteles skaičiuoja, gintarėlius renka.
Braidydami milžinai padais ir suplojo plekšnę. Visai į smėlį įspaudė – iššokusios akys tematyti.
 

Komentarai