Leonardas Gutauskas

Mėnulio veidas

Labai labai seniai saulė ir mėnulis gyveno šalia. Jiedu vienas kitą mylėjo nežemiška, skaisčia meile. Bet judviejų laimė užrūstino pavyduolį Perkūną.
Ėmė jis ir atskyrė kalaviju mėnulį nuo saulės. Atskyręs nutrenkė sidabro žiburį į kitą dangaus pakraštį.
Nuo tada mėnulis ir pateka, ir leidžiasi liūdnu veidu – vis ilgisi savo mylimosios.
 

 Piešė Leonardas Gutauskas

Komentarai