Leonardas Gutauskas

Avis ir vilkas

         Sykį atbėgo vilkas pas avį ir tarė:

          - Avele, paskolink kailinius, žiemą miške labai šalta, o tu tvarte ir be kailinių šiltai gyveni. 

         Sustiręs vilkas kaleno dantimis, tad paikai aviai pagailo pilkio, ir ji pasakė:

          - Na, gerai, imk kailinius, tik žiūrėk, kad pavasarį grąžintum, nesuplėšytum, nepamestum.
          Vilkas stvėrė avį už vilnų ir neša. Nešama avis šaukia:
          - Kur tu mane neši? Juk prašei tik kailinius paskolinti.
          Pilkis atsakė:
          - Paikas padare, kaipgi aš tuos kailinius paimsiu, tavęs nepapjovęs?
          Taip avelė ir pakliuvo vilkui į nasrus.
 
 Piešė Leonardas Gutauskas

Komentarai