Zenė Sadauskaitė

Žiogas

Jau naktis per lauką plaukė.
Žiogas smuiką išsitraukė:
Brūkšt, parūkšt! – visi sukluso.
O mėnulis suko ūsą.

– Mėnuliuk, ar dainos tinka?
– Tai paklausei, net juokinga...
Aš ūsus tada suku,
Kai girdžiu smuikus žiogų...
 

 

 

 

Komentarai