Zenė Sadauskaitė

Rugsėjo takeliais

Rugsėjo takeliais
Rudens vedini
Subėgo į klasę
Vaikučiai linksmi.

Ir kalba, ir čiauška –
Kiek daug paslapčių! –
O paslaptys sklinda
Didžiausiu greičiu,

Tad džiaugsmas pražįsta
Lyg pienių žiedai...
O tu, rudenėli,
Draugų jau radai?
 

Komentarai