Stanislovas Abromavičius

Žalgirio mūšis

 

Nuo Žalgirio mūšio
Daug amžių praėjo.
Ten mūsų senoliai
Už laisvę stovėjo.
 
Kardais, klevo ietim
Ir meile tėvynei
Tada nuo kryžiuočių
Šalelę apgynė.
 
Kad liktų per amžius
Lietuviškas kraštas,
Lietuviškas žodis,
Lietuviškas raštas.
 
Ir girios didingos,
Ir slėniai upelių,
Žaliuojantys gluosniai
Prie tėviškės kelio.

Komentarai