Stanislovas Abromavičius

Rudenėlio kieme

Ei, vaikai, visi eime -
Kaip gražu rudens kieme -
Gelsvi lapai žemėn byra,
Ten kvėpuosim orą tyrą.

Ir gaidelis nuo tvoros
Mums linkės dienos geros.
Užgiedos jisai laiku:
„Ka-ka-ka, ka-ka-rie-kū“!

Gandras braidė atsilošęs -
Žiemai jis išskristi ruošės.
Ir nuskrido jau toli, -
Jis nežinomoj šaly.

O varniukas ant jo pyko
Ir gimtinėj žiemai liko.
– Širdį reik turėt medinę
Taip ilgam palikti gimtinę!

Jis su voriuku draugaus
Tarp tvoros ir tarp dangaus...
Tad, vaikai, visi eime
Žaisti rudenio kieme!
 Piešė Danguolė Lunskienė

Komentarai