Stanislovas Abromavičius

Piešiu vasarą

Linksmas vasarą darais:
Žalia žalia, kur dairais!
Žalios gėlės, žalios smilgos,
Dienos gražios, dienos ilgos!

Štai pažvelk: toli toli
Medžiai, debesys žali,
Žalios upės – ko stebėtis? -
Žalias brolis, žalias tėtis.

Pažiūrėk, prie jų, šalia,
Ir mama žalia žalia…
Vasarą piešiu gražiai –
Kur kiti žali dažai?

Sakot, piešinys keistokas?
Bet juk aš net ne pirmokas
Ir nuo šios aukštos kalvos
Nematau kitos spalvos…
 

Komentarai