Stanislovas Abromavičius

Baigias rudenėlis

Baigias rudenėlis,
Tuoj ateis žiemužė.
Liks darželio gėlės
Vėjyj susigūžę.

Voras tinklą audžia,
Čirškia žvirbliai gailiai,
Ir zuikeliai glaudžias,
Šildosi jie meiliai.

Nukrenta kaštonai
Ant pievutės palto.
Va, aplink geltona,
Greitai bus jau balta!

Sniegeliu braidysim,
Nuo kalnelio čiuošim,
Sniego senį risim,
Jam žaisliukų duosim.
 

Komentarai