Petras Panavas

Velykos

 

Virš Velykų dvaro
Aitvarai lakiojo,
Į Velykų stalą
Margučius nešiojo.
 
Prie Velykų stalo
Sukosi suktinis,
Virš Velykų dvaro
Suposi sūpynės.
 
Ir siūbavo dangūs,
Ir siūbavo žemė,
Kažkur upės rangės,
Kojos dangų rėmė ---

Komentarai