Onutė Dovidavičiūtė-Pučenia

Vėjo lopšinė

Vėjas vakaris
Plasta pušyne -
Kuria vaikučiams
Švelnią lopšinę.

Skamba varpeliai -
Cingsi spygliukai.
Jų užliūliuoti,
Miega nykštukai.
 

Jūroj prityla
Bangos putotos.
Snaudžia žuvytės,
Jų užsūpuotos.

Vėjas prie lango
Priglaudžia ausį:
- Kas dar nemiega?-
Tyliai paklausia.

Fleitą paėmęs,
Pučia lopšinę.
Tą, kur sudėjo
Šiandien pušyne.
 

Komentarai