Nora Jazbutytė

Kūčių naktį

Kūčių naktį
Stebuklingą
Krištolinėm snaigėm
Sninga...

Baltas stalas
Šeimą šaukia,
Kalėdaitis
Šventas laukia...

Sako, kad
Tą naktį tylią
Gyvuliai balsu
Prabyla...

Paslaptingoji
Naktis!
Pildos laukimu
Širdis...
 

Komentarai