Mykolas Karčiauskas

Volungės

Geltonuojas
Lyg purienos,
Groja fleitom
Visą dieną:

Fi tiu
Liju,
Fiu liu.

Susipynė
Sau lizdelį,
Prisirišo
Prie šakelių.

Fi tiu
Liju,
Fiu liu.

Ir sūpuojasi
Sūpynėj,
Fitiuliuoja
Tankumynėj.

Fi tiu
Liju,
Fiu liu.

 

Komentarai