Mykolas Karčiauskas

Ar teisybę reik sakyt

Lekia zuikis
Ir vis šonais,
Zuikio dantys
Kaip vargonai.

Bet nežino,
Ką daryt,
Ar teisybę
Reik sakyt?

Skrenda šarka
Ir vis rėkia,
Uodega jos
Žemę siekia.

Bet nežino,
Ką daryt,
Ar teisybę
Reik sakyt?

Slenka lapė
Laputaitė,
Uodega jos
Visas kraitis.

Bet nežino,
Ką daryt,
Ar teisybę
Reik sakyt?

Drėvėj juokiasi
Apuokas,
Man vaikus
Išgąsdint juokas.

Bet nežino,
Ką daryt,
Ar teisybę
Reik sakyt?

Supas voras
Tarp lelijų,
Ilgą virvę
Nusivijęs.

Bet nežino,
Ką daryt,
Ar teisybę
Reik sakyt?

Visos katės
Juodos rainos
Dzingu dzingu
Pro Kėdainius.

Bet nežino,
Ką daryt,
Ar teisybę
Reik sakyt?

Žvirbliai dūmė
Iš karklyno,
Karvė prikepė
Jiems blynų.

Bet nežino,
Ką daryt,
Ar teisybę
Reik sakyt?

Varo šernas
Šerniukus,
Kius kiu kius
Į Šakius.

Bet nežino,
Ką daryt,
Ar teisybę
Reik sakyt?

Pasistiepus
Tarp karklojų
Ožka su vilku
Bučiuojas.

Bet nežino,
Ką daryt,
Ar teisybę
Reik sakyt?

O prie tilto
Negražiai
Susitiko
Du ožiai.
Bet nežino,
Ką daryt,
Ar teisybę
Reik sakyt?

Pro Rietavą
Kieku kėku
Meška veža
Plungėn šėką.

Bet nežino,
Ką daryt,
Ar teisybę
Reik sakyt?

Karvė gydė
Uodui sprandą,
Uodas sprando
Neberanda.

Bet nežino,
Ką daryt,
Ar teisybę
Reik sakyt?

Gandras baloj
Varles seka
Ir prancūziškai
Sau šneka.

Bet nežino,
Ką daryt,
Ar teisybę
Reik sakyt?

Šveplas girnų
Apatinis
Mala miltus
Vienmarškinis.

Bet nežino,
Ką daryt,
Ar teisybę
Reik sakyt?

Mardasave
Gerves pešė,
Į Žiūrus jų
Plunksnas nešė.

Bet nežino,
Ką daryt,
Ar teisybę
Reik sakyt?
Linkuvoj,
Jei iš širdies,
Dar dešrigalį
Pridės.

Bet nežino,
Ką daryt,
Ar teisybę
Reik sakyt?

Kas dainavo
Ar paskaitė,
Tam dainelė –
Pasakaitė.

Jei nežino,
Ką daryt,
Reiks teisybę
Pasakyt.

 

Komentarai