Gediminas Griškevičius

Klausimai Palangos vėjui

– Vėjau,
Vėjau,
Kur
Girdėta,
Kas
Viduržiemy
Padėta?

- Dar,
Vaikeli,
Neradai?
Kvapūs
Vasaros
Žiedai.

– Vėjau,
Vėjau,
Mūs
Gudrume,
Kas
Į jūrą
Upę
Stumia?
- Šaltinėliai
Degūs
Klegūs,
Galintys
Žiemoj
Užvirti,
Šaltinėliai
Smagūs
Geba
Vis
Gaivint
Net
Jūros
Širdį.

– Vėjau,
Vėjau,
Gerumėli,
Kam gi
Kalnelius
Iškėlė?
- Kad
Matytum,
KUR
KAIP
EITI
Ne tik
Šiandien –
Po
Savaitės.

– Vėjau,
Vėjau,
Kaip
Atranda
Paukščiai
Savo
Gimtą
Krantą?
- Skrist
Lengviausia
Šiam
Žemyne,
Kur
Tėveliai,
Kur
Gimtinė.

–Vėjau,
Vėjau,
Švelniasieli,
Kokie
TAVO
Pinigėliai?
- Mano
Lobiai –
Debesėliai,
Pumpurus
Lietum
Pakėlę.

– Vėjau,
Vėjau,
Visagali,
Tavo
Spindinčios
Akelės...
- Dulkėms
Išvaikyt
Iš KELIO,
Tau
Padėt
Rast
Laimės
Šalį.

 

Komentarai