Dalia Kudžmaitė

Nepalik...


Kas tau, vasarėle, pasidarė?
- Oi, kaip karšta! Vietos nerandu!
Tuoj sudegsiu, bėgu pas vasarį
Krištolinių parsinešt ledų!

Jai visi miškai pastojo kelią.
Visos upės apjuosė ratu :
- Vasarėle, purpuro uogele,
Juk pavirsi tu pati ledu!

Jai šaltinis kojas apkabino:
- Tu pražūsi ledjūrių šaly!
Gerk mane lig lašo paskutinio.
Ligi dugno gerk,
Tik nepalik…
 

Komentarai