Dalia Kudžmaitė

Mamos knygelė

Mama prieš miegą
Knygelę man skaito.
Šypsena bėga
Jaunu jos veidu.
O tos raidelės –
Viena paskui kitą
Strykt iš knygelės,
Liuokt į lovytę!
Padus kutena,
Ausis, nosytę.
Oi, ar jėgų beužteks išklausyti?
Ir štai LABANAKTIS ištardama
Galop užverčia knygelę mama.

Taip ir užsnūstu
Su S raidele
Švelniai plevenančia po širdele.

Žnaibo kėkštai,
Lietūs prausia.
Betgi kur beiškeliausi?

 

Komentarai