Dalia Kudžmaitė

Kas tau, vasarėle, pasidarė?
- Oi, kaip karšta! Vietos nerandu!
Tuoj sudegsiu, bėgu pas vasarį
Krištolinių parsinešt ledų!

 

Plačiau

Šuneli Rugy,
Kur naktį miegi?
- Ne ne, ne būdoj,
Lovelėj baltoj.
 

Plačiau

Vakarėlis kaip niekad ramus.
Virš galvos – ramios akys Dievo.
Tu parvesk man ožkytę iš pievų,
Mes sapnuosim gražiausius sapnus.
 

Plačiau

- Aš esu tavo draugas.
- Aš esu tavo draugo draugas.
- Aš esu tavo draugo draugo draugelis –
 

Plačiau


Mandagiausia
Ir mieliausia
Mūsų gatvėje
Kaliausė.
 

Plačiau

Mama prieš miegą
Knygelę man skaito.
Šypsena bėga
Jaunu jos veidu.
 

Plačiau

Jau rankutė rašo
Raideles pamažu.
Penketuką gražų
Tau nešu, tau nešu!
 

Plačiau