Aldona Elena Puišytė

Kauno pilis

Kai miestas užmiega,
Kai gatvės nutyla,
Tada aplankyki
Šią prosenių pilį.

Išgirsi kaip kuždasi
Vėlės karžygių.
Patamsy ant kuorų
Laužų liepsnos žydi.

Ir balsas Kęstučio
Nuaidi galingai…
Čia viskas dar gyva,
Dar niekas nedingo.

Per amžius žinojome,
Kuo pasikliauti. –
Kai būrėsi sūnūs
Už pavergtą tautą,

Kai ginti Tėvynės
Pakilo – į žygį
Lydėjo juos amžinos
Vėlės karžygių.


 

Komentarai