Aldona Elena Puišytė

Kalėdų Senelis

Rašiau ilgą laišką,
O jokios žinelės.
Tai kur gi prapuolė
Kalėdų Senelis? –

Gal serga, gal rogės
Pusnynuos užklimpo.
Veltui jų žvalgaisi –
Tik pusnys aplinkui.

Tik speigas, tik vėjai
Ir tuščias šis kelias...
Klausykis: suskambo
Sidabro varpelis.

Jis aidi – iš tolo –
Džiugiai ir viltingai:
Dar gyvas Kalėdų
Senelis – nedingo.

Per pusnį pūškuoja,
Pavargęs, sušalęs.
Su meile atverki
Duris jam, vaikeli.
 

Komentarai