NAUJA KNYGA

Z.Sadauskaitė "Ant žemės delno"

DEBESĖLIS

Vaikšto debesėlis
Vasarėlės tiltu,
Toks, kaip riešutėlis –
Man ant delno tilptų.

Mato jis laputę,
Mato mešką storą,
Kiškį ilgaausį
Ir ežiukų porą.

Balto debesėlio
Tolima kelionė,
Bet smagu keliaut jam
Virš gimtinės klonių.

O jau lapų, lapų! –
Kilimai gražiausi...
Tik jų nenupirksi,
Tako neišausi....
- - - - - - - - - - - - - - - -
Debesėlis plaukia:
Guru guru guru!..
Nori pamatyt jį?
Neužverk jam durų

Ar atverk jam langus,
Atlapok lig galo –
Baltas debesėlis
Atplasnos ant stalo...


ŠILO UOGOS

Ankstyvas rytas... Virš laukų
Šviesi saulutė kyla,
O aš su mamyte skubu
Uogaut į žalią šilą.

Pintinė uogų štai pilna –
Prisėdam pailsėti.
Mamos pakvimpa arbata
Ir sumuštiniai tėčio.

Saulutė kyla pamažu,
O šilas – pilnas juoko.
Čia gera ir čia taip gražu,
Ir pilnos saujos uogų!


ANT DEBESĖLIO

Vyt, vyt, vyt! – kregždutės
Dangų žirklėm karpo,
Pūko pagalvėlę
Pasiuva be vargo.
Aš ant debesėlio –
Strykt! – kol nesutemę
Noriu pamatyti
Iš padangių žemę.
Lietuva – mažytė
Ant žemelės delno,
Bet didžiulė – kopiant
Juozapinės kalnu!


LĖLĖS SAPNAI

Miega lėlė lovytėj –
Gražūs lėlės sapnai.
Draikos šviesios kasytės
Mano išpintos seniai.

Spindi žvaigždė virš namo...
Aš mintimis skrendu
Ten, kur lėlytė mano...
Ją aš danguj randu.

   Piešė Alfreda Steponavičienė

Komentarai