Vilma Banevičienė

Kelionių nuotaikos

Svajoklė žibuoklė
Ant sniego pražydo,
Pakilęs į dangų
Paukštelis pragydo....
 

***

Aš nupiešiu baltą gandrą,
Galvele pakelta - mandrą.
Garsiai girioj kleketuoja,
Su gandriene jis poruojas.
 

***

Gandro lizdas sutvarkytas,
Baltom plunksnom apkaišytas.
Čia bus šilta ir jauku,
Išperėsiu daug vaikų.
 

***

Geltona plukė galvelę kelia,
Į saulę tiesia mažą rankelę,
Apglobus pečius žalia skraistele,
Pritūpus prie kupsto siūbuoja linksma.
 

***

Kelias rangos kaip gyvatė,
Sukas, raitos vis tolyn.
Tuos, kas kelio šio nematė
Traukia vis gilyn, gilyn....
 

***

Baltas gandras ga ga ga,
Linksmas šokis - ne liga.
Daug pievelėje balų,
Pasigausiu aš varlių.
 

***

Myliu mamytę,
Myliu tėvelį,
Myliu močiutę,
Myliu senelį.
Myliu broliuką,
Myliu sesutę,
Myliu Tėvynę -
Štai toks eilėraštukas.
 

 

Komentarai