Aina Kirdulienė

Kopūstas

Kopūstėlis baltagūžis
Stovi lysvėj susigūžęs.

Jo sena sena galva
Linksi vėjyje žila.

Liūdna, nuobodu senukui
Baltagūžiui kopūsčiukui...

Švyst sparneliai du balti –
Štai drugelis priešaky.

Atplasnojo tartum vėjas
Baltasparnis gražuolėlis.

Ant pakaušio atsitūpęs,
Pabučiavo senučiuką.

Senas senas senutėlis
Net pravirko kopūstėlis.

Gerą draugą kai turi,
Ir vienatvė nebaisi.
 

Komentarai