Aina Kirdulienė

Grybų šalis

Šlapią, vėsų spalio rytą
Tėtis žadina šeimyną:
„Na, mielieji, miškas laukia,
Grybų armija mus šaukia!“

Tuoj visi į guminius,
Čiumpame pintus krepšius.
Peilis, kompasas, kava –
Rieda mūsų mašina.

Po miškelį, po šilelį
Tuoj pasklido mūs pulkelis.
Ką atrasime miške
Po sena aukšta egle?

Baravykas auksakotis
Pūpso lyg smaragdo soste.
Juosvataškė guotė slepias
Samanų giliuos verpetuos.

Ūmėdės stilistas voras
Audžia jai vualį ploną.
Pasipuoš vestuvių dieną –
Iš tiesų, juk tai taip miela!

Tik jaunikis raudonikis
Šėlsta visas toks įpykęs:
„Kam tau slėpt akis žavingas?
Šitas šydas tau netinka!“

Grybų šalyje apstu
Juoko, ašarų, kančių...
Viskas baigiasi, deja,
Dideliam karštam... puode.
 

Komentarai