Naujienos

Vaikai už Laisvę


 1991 metais „Alkos“ leidykla išleido dokumentinę knygą apie tragiškus sausio 13-osios Vilniaus įvykius, iliustruotą vaikų piešiniais „VAIKAI PIEŠĖ LAISVĘ“.

Ji atspausta ant gruboko popieriaus, pagal to meto poligrafines galimybes, tačiau nepaprastai jaudinantis ir subtiliai atspindintis tų dienų dvasinį tautos pakilimą. Leidėjai, kaip bibliografinę vertybę iki šių dienų specialiai išsaugojo ~ 600 egzempliorių šio unikalaus leidinio.

JUOZAS NEKROŠIUS

ALTOMIS DROBULĖMIS APRIŠO
 
Lyg nebūta šaudymų ir kraujo.
Gal sapnuoju aš barikadas?..
Baltomis drobulėmis aprišo
Sausio šerkšnas Lietuvos žaizdas.
 
Mes gyvi, pasauli! Mes dar esam!
Laisvė dar alsuoja! Ar girdi?
Po gilaus ir kruvino infarkto
Gyja randai Lietuvos širdy.
 
Ranka rankon. Susilieja pulsai.
Susitinka žvilgsniai. Aš ir tu!
Kas nuo kulkų, kas po tankais krito -
Mes ir jie - su Lietuva kartu!
 
Gedulas ir ašaros, ir žvakės!
Tų liepsnelių niekas neužpūs!
Mūsų meilė prie jų kryžių klūpo,
Amžinybė saugo jų kapus.
 
Lyg nebūta šaudymų ir kraujo.
Gal sapnuoju aš barikadas?..
Baltomis drobulėmis aprišo
Sausio šerkšnas Lietuvos žaizdas.

Komentarai