Naujienos

"Tipu Tapu" pavasaris / Nr.1


Į Žemę atėjęs pavasaris mums atnešė nerimo, skausmo ir ašarų, žvelgiant į karą kaimyninėje Ukrainoje. Lietuva, kaip ir visa Europos Sąjunga, bei kitos pažangios šalys gelbsti ukrainiečius, narsiai kovojančius prieš Rusijos užpuolimą. Tikime, kad gera valia nugalės, karas baigsis, sugrįš taika ir galėsime vėl džiaugtis atgimusia gamta.

ŽURNALĄ PAVARTYTI IR PASKAITYTI galima:

https://issuu.com/tiputapu/docs/tiputapu_2022_nr.1   

Rubrikoje „Eilėraštukų lietus“ kartu su poetais S. Abromavičiumi, J.Endrijaičiu, J.Degutyte, Z.Sadauskaite sutiksime pavasarį ir pasigrožėsime Kaišiadorių kultūros centro dailės būrelio vaikų piešiniais. O apie atkeliavusį vėją ir saulutę paskaitykime lietuvių liaudies mitologinėse sakmėse rubrikoje „Mama, paskaityk“. 
 
Muzikinėje svetainėje „Do-rė-mi“ kartu su kompozitoriumi A. Žiliu ir poetu S.Abromavičiumi pasitiksime miegelį „Nakties lopšine“.
 
 Rubrikoje „Ar žinai?“ priminsime, kad 2022-ieji metai pasklebti Lietuvos krepšinio šimtmečio metais. Mūsų šaliai krepšinis – kaip Vilniui Gedimino pilis – žino kiekvienas ir myli kiekvienas. Neveltui sakoma, kad Lietuva – krepšinio šalis. Pasakojimą apie krepšinio istoriją puošia nuotraukos iš Vytauto Gudelio archyvo.
 
Rubrika „Poezijos puokštė“ šįkart skirta Ukrainos poetams ir jų eilėraščiams vaikams. Mėlyna ir geltona – tai dvi spalvos, kurios dabar mums asocijuojasi su didivyriška Ukrainos tauta.
 
Visiems skaitytojams, o ypač lietuviams, gyvenantiems svetur, skirta rubrika „Lietuviais esame mes gimę“. Šiame numeryje pasakojama apie lituanistinę mokyklėlę Norvegijoje, Osle. Ji moko vaikus mūsų krašto istorijos, lietuvių kalbos, supažindina su Lietuvos kultūra ir papročiais.
 
Rubrikoje „Klaustutė mįslės“ poetas S. Abromavičius užduoda eiliuotų mįslių apie tolimų kraštų gyvūnus: krokodilą. Liūtą, begemotą. Mįsles padeda įminti dailininkės Vidos Alesienės piešiniai.
 
Į žurnalo puslapius atkeliavo svečias – komiksų autorė Gitana Tamoševičė. Trumpai su Gitana supažindiname rubrikoje „Tipu Tapu svečias“, o jos sukurtus komiksus apie katiną Markizą spausdiname rubrikoje „Oi, tai buvo, tai nutiko“.
 
Ant lentynos „Nauja knyga“ padėta gerai žinomo rašytojo Stanislovo Abromavičiaus poezijos knygelė „Myli tą, kas ją paglosto“. Ji iliustruota įvairių dailininkių ir vaikų piešiniais. 
 
Rubrika „Su meile vaikams“ skirta rašytojo Algimanto Zurbos 80-osioms gimimo metinėms. Sužinosime apie rašytojos gyvenimą, kūrybą, pažvelgsime į spalvingus išleistų knygų vaikams viršelius.
 
Rubrikoje „Sveikiname“ minėdami rašytojo Vytauto Račicko 70-metį, paskaitysime interviu su rašytoju apie jo vaikytę ir kūrybinį kelią. O rubrikoje „Oi, tai buvo, tai nutiko“ perskaitysime dvi pasakaites: „Svetimšalė“ ir „Viršūnėlė ir Gūžtelė“.
 
Rubriką „Vaikų kūryba“ papuošia žurnalą spalvingais pavasariniais piešiniais, kuriuos atsiuntė Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras.
 
Šio numerio viršelį piešė dailininkė Herta Matulionytė-Burbienė.
 
Žurnalo projektą (Tautinis žurnalas vaikams „Tipu Tapu“ – „imkit mane ir skaitykit...“) remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Šio projekto įgyvendinimui 2022 metams Fondas skyrė keturis tūkstančius eurų.
 

Komentarai