Naujienos

Netektis. Vytautas Čepliauskas


Vasario 4 dieną, eidamas 78-uosius metus mirė rašytojas, "Tipu Tapu" žurnalo bičiulis, Vyautas Čepliauskas. Rašytojas yra sukūręs romanų, eilėraščių, pasakymų vaikams. "Tipu Tapu" žurnale buvo išspausdinti naujausi Vyt.Čepliausko eilėraščiai mažiesiems skaitytojams: "Obuolys", "Baladė apie ramunėlę", "Rudens trioletai".


„Pamenu, koks buvau laimingas, kai karui praūžus pradėjau lankyti Raseinių gimnaziją. Penki kilometrai ten ir atgal buvo tik juokas, nes patyriau didžiulį džiaugsmą besimokydamas. Lietuvių kalbos mokytoja pasėjo mūsų širdyse meilę gimtojo žodžio puoselėtojams, supažindindama su S. Nėries, P. Vaičaičio, K. Binkio, V. Krėvės, J. Biliūno kūryba. Tuo laikotarpiu skaitytų knygų - Haufo ir brolių Grimų pasakos, "Prie seno malūno", "Girių karalius", "Baltosios ievos", "Dainavos šalies senų -žmonių padavimai" - vaizdai įsirėžę atmintin ir iki šiol tebeglūdi pasąmonės kertelėse. Neretai, gavęs įdomią knygą lįsdavau į rugių lauką (kad niekas netrukdytų) ir atsisėdęs ant ežios pasinerdavau į vaizdų pasaulį. Būdamas trečiojoje gimnazijos klasėje, po susitikimo su "gyvu" poetu, pradėjau rašyti eilėraščius", - rašė Vytautas Čepliauskas savo biografijoje.

Kartu su rašytojo artimaisiais, draugais, skaitytojais liūdime dėl žurnalo bičiulio netekties.


Komentarai