Naujienos

Fondo parama žurnalo leidybai


Nuo 2009 m.  sausio mėnesio leidžiamas žurnalas vaikams "Tipu Tapu" ketvirtus metus iš eilės sulaukė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo paramos. Šių metų žurnalo leidybos projektui "Žurnalas vaikams "Tipu Tapu" - literatūra ir menas: praeitis ir dabartis" fondas skyrė trisdešimt penkis tūkstančius litų.

Su pertraukomis "Tipu Tapu" leidžiamas nuo 1990 metų. Per tą laiką pakito poligrafinė kokybė, tiražas, bet išliko tos pačios prioritetinės vertybės - tai tautinis, literatūrinis-meninis žurnalas, skirtas ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Žurnalas puoselėja tautinę kultūrą, jaunos asmenybės ugdymą ir atlieka kultūrinę-švietėjišką misiją.

2009 metais žurnalas buvo leidžiamas kas mėnesį, 2010 - 2011 metais - kas du mėnesius. Šiais metais bus išleisti šeši žurnalo numeriai. Žurnalo apimtis - 40 psl. Jau pasirodė pirmasis žurnalo numeris.

Per ketverius metus Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas žurnalo "Tipu Tapu" leidybos projektams yra suteikęs 200 tūkst.litų paramos.


Komentarai