Naujienos

„TIPU TAPU“ ŽIEMOS ŠVENTĖS


Sveikiname visus vaikučius, jų tėvelius, senelius su Šv.Kalėdomis ir Naujaisiais metais! 

Naują žurnalo žiemos numerį vartykite ir skaitykite ČIA:  https://issuu.com/tiputapu/docs/tiputapu_nr_4   
 
Kartu su išmintinguoju Tedžiu, kuris gyvena Gamtos namuose, apsilankysime pas Kalėdų Senelį. Visi ruošiasi Kalėdoms – reikia viską suderinti: ir šventinius drabužius, ir dovanas, ir muziką, šokius, maistą.  Kalėdų Senelio netikėta liga išmoko, kad reikia suderinti ir vaistus, antraip gali ne pasveikti, o dar labiau susirgti. „Vaistus reikia derinti. Negalima vartoti kelis iš karto – juk jie tarpusavyje gali susipykti ir pakenkti. Jie gali nederėti vienas su kitu... kaip Kalėdas švęsti kartu su Velykomis! Kiekviena šventė atskirai – puiku. Bet kartu – be ryšio!“ – moko Tedis. Pasakėlę iliustravo dalininkė Rūta Savickienė.
 
Rubrikoje „Eilėraštukų lietus“ kartu su poetų  D.Grigaliūnienės, Z.Gaižauskaitės, J.Endrijaičio, V.Giedros, M.Švėgždos eilėmis apdainuosime šaltą žiemą..  O apie žiemos baltus dažus sužinosite paskaitę S.Paltanavičiaus kūrinėlį „Žiemos dažai“ rubrikoje „Mama, paskaityk“. 
 
Muzikinėje svetainėje „Do-rė-mi“ kartu su kompozitoriumi A. Žiliu ir poetu P.Gaule apdainuosime mūsų šalelę jai skirtoje dainoje „Tau, gimtine“.
 
 Rubrikoje „Ar žinai?“ priminsime, kad 2021-aisias metais minime Nepriklausomybės akto signataro Jono Baanavičiaus 170-ąsias gimimo metines. Tikriausiai ne vienas yra skaitęs jo surinktas ir užrašytas lietuviškas pasakas.
 
Rubrika „Poezijos puokštė Lietuvai“ skirta publikuoti poetų gražiausias eiles apie gimtąjį kraštą. Šiame numeryje galime perskaityti M.Vainilaičio, R.Skučaitės, K.Kubilinsko. A.Karosaitės, M.Kudarauskaitės eilių apie gražiausiąją šalį – gimtinę, Nemunėlį, mamos švelnumą.
 
Visiems skaitytojams, o ypač lietuviams, gyvenantiems svetur, skirta rubrika „Lietuviais esame mes gimę“. Šiame numeryje pasakojama apie lituanistinę mokyklą Leomonte, Čikagos priemiestyje, Amerikoje. Moklykla gyvuoja jau daugiau nei 60 metų. Ji moko vaikus lietuvių kalbos, istorijos, supažindinti su Lietuvos kultūra ir papročiais.
 
Rubrikoje „Klaustutė mįslės“ poetas S. Abromavičius užduoda eiliuotų mįslių, kurios yra šalia mūsų ir toli, vasarą ir žiemą.
 
Ant lentynos „Nauja knyga“ padėtos trys žydiškos knygelės lietuvių kalba: M.Leib „Liežuviukas-Šaunuoliukas“, L.Kvitko „Katytė“, P.Markiš „Gaidys raudonskiauterys“.
 
Rubrika „Su meile vaikams“ skirta rašytojo Gedimino Isoko 90-osioms gimimo metinėms. Sužinosime apie rašytojos gyvenimą, kūrybą ir paskaitę trumpą apsakymėlį, sužinosime „Kodėl šarka ežio nemėgsta?“. 
 
Rubrikoje „Poezija“ siausime su žila žiemuže, skaitydami Z.Gaižauskaitės, K.Kubilinsko linksmas eiles.
 
 
Rubrikoje „Oi tai buvo, tai nutiko“ skaitysime rašytojo Prano Mašioto apsakymėlį „Žiema“, minsime žiemos mįsles ir malsime sniegą A.Puišytės eilėraštyje „Sniego malūnas“.
 
Geltonoji rubrika „Vaikų kūryba“ papuošia žurnalą spalvingais žiemos piešiniais, kuriuos atsiuntė Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras, švenčiantis savo veiklos trisdešimtmetį.
 
Šio numerio viršelį piešė dailininkė Eglė Šablevičiūtė-Gaigalienė.
 
Žurnalo projektą („Tipu Tapu“ už tautišką ir kūrybingą vaiko asmenybę) remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Šio projekto įgyvendinimui 2021 metams Fondas skyrė šešis tūkstančius eurų.
 
Žurnalą galima įsigyti spaudos kioskuose, „Maxima“ prekybos tinkluose, redakcijoje, prenumeruoti per Lietuvos paštą.
 

Komentarai