Naujienos

ATKELIAVO „TIPU TAPU“ VASARĖLĖ


 Su saule, pirmomis braškėmis, šiltu ežero vandenėliu ir vaikų atostogų džiaugsmeliais į Lietuvą atkeliavo Vasarėlė.

 
Rubrikoje „Eilėraštukų lietus“ kartu su poetais Z. Gaižauskaite, M. Vainilaičiu, V. Baltrėnu parašysime laišką Birželiui, suskaičiuosime vasaros darbelius, pašoksime kiškio šokį ir sudainuosime čingi-rašką. 
O apie susikuitusią broliuko pižamą ir jos nuotykius paskaitysime rubrikoje „Mama, paskaityk“. R. Praninskienės pamokantį kūrinėlį iliustravo dailininkė A. Čapskytė.
 
Muzikinėje svetainėje „Do-rė-mi“ kartu su kompozitoriumi A. Žiliu ir poete Z. Gaižauskaite apdainuosime žiogo pjovėjo nelengvą šienavimą, kurį papuošė dailininkė V. Petrašiūnaitė.
 
 Rubrikoje „Ar žinai?“ priminsime, kad 2022-ieji metai paskelbti Lietuvos universitetų metais. Juk prieš šimtą metų, 1922 m. vasario 16 d. Kaune buvo įsteigtas Lietuvos universitetas, kuriame pirmąkart buvo pradėtos studijos lietuvių kalba.
 
Rubrikoje „Poezijos puokštė Lietuvai“ spausdinami poetų Juozo Nekrošiaus ir Jono Endrijaičio eilės apie mūsų gimtą kraštą, apie žalią girią, žemę, vyturio lizdą, mielą tėviškėlę, kelionę palei Nemuną. Eiles iliustruoja dailininkės H. Matulionytės-Burbienės piešinėliai.
 
Visiems skaitytojams, o ypač lietuviams, gyvenantiems svetur, skirta rubrika „Lietuviais esame mes gimę“. Šiame numeryje pasakojama apie lietuvišką mokyklėlę Kanadoje, Toronte, kuri pirmuosius žingsnius žengė 1948-aisiais metais. Ji pavadinta poeto Maironio vardu ir moko vaikus mūsų krašto istorijos, lietuvių kalbos, supažindina su Lietuvos kultūra ir papročiais.
 
Rubrikoje „Klaustutė mįslės“ poetas S. Abromavičius užduoda eiliuotų mįslių apie buroką, medelį, šachmatus, stalą ir net dulkių siurblį.
 
Rubrikoje „Oi, tai buvo, tai nutiko“ tęsiama komiksų autorės Gitanos Tomaševičės komiksai „Mano Katinas Markizas“. Šį kartą apie katino nuotykį medyje.
 
Rubrikoje „Kur matyta, kur girdėta?“ spausdinama spalvinga poeto Vainiaus Bako poemėlė „Namai namučiai“ apie sraigės keliones su savo nameliu.
 
Rubrika „Su meile vaikams“ skirta rašytojo Jono Avyžiaus 100-osioms gimimo metinėms. Sužinosime apie rašytojos gyvenimą, kūrybą, paskaitysime trumpą rašytojo „Melagėlio pasakėlę“.
 
Poetas Jonas Endrijaitis atveria marinistinių eilių kraitelę rubrikoje „Poezija“. Čia sužinosime apie nekviestą svečią, gintaro laivą, vėjažuvę, jūros močią ir paslaptingą Vandenio pasaką.
 
Rubrikoje „Sveikiname“, minėdami rašytojo Vytauto V. Landsbergio 60-metį, susipažinsime su rašytojo kūryba ir paskaitysime ištrauką iš „Obuolių pasakos“.
 
Rubriką „Vaikų kūryba“ puošia Vilniaus dailės studijos „Kubas – menų klubas“ (mokytoja Jolanta Čiaglienė) vaikų vasaros piešiniai.
 
Šio numerio viršelį piešė dailininkė Daiva Gudelytė.
 
Žurnalo projektą (Tautinis žurnalas vaikams „Tipu Tapu“ – „imkit mane ir skaitykit...“) remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Šio projekto įgyvendinimui 2022 metams Fondas skyrė keturis tūkstančius eurų.
 
 
Naują žurnalo žiemos numerį vartykite ir skaitykite ČIA: 
https://issuu.com/tiputapu/docs/tipu_tapu_nr.2_2022 
 

Komentarai