Klaustutės mįslės
klausimas

Kada metai turi tiek dienų, kiek žmogus akių?

Kas?
klausimas

Kas buvo vakar ir bus rytoj?

Kas?
klausimas

Kokie metai trumpiausi?

Kas?
klausimas

Kas bėga be kojų?

Kas?
klausimas

Kalną sukasa, kasėjo nesimato.

Kas?
klausimas

Atbėga sesytės, užrietę nosytes.

Kas?
klausimas

Baltas pūkelis po orą laksto.

Kas?
klausimas

Baltas, bet ne sniegas, skystas, bet ne vanduo.

Kas?
klausimas

Penketas mažų tvartelių
Apie vieną kiemą.
Penketas mažų nykštukų
Čia gyvena žiemą.

Kas?
klausimas

Šarangė varangė po suolu susirangė.

Kas?
klausimas

Keturi broliai patalą taiso, o vienas atsigula.

Kas?
klausimas

Dėl ko šuo guldomas trissyk apsisuka?

Kas?
klausimas

Dėl ko šuo uodegą judina?

Kas?
klausimas

Kas bėga negenamas?

Kas?
klausimas

Ir laibas, ir ilgas, atsitūpė žolėj - nematyti.

Kas?
klausimas

Pasiėmęs kiaurą rėtį,
Ėjo senis pupų sėti.
Kol prie daržo jis priėjo,
Visos pupos išbyrėjo.

Kas?
klausimas

Jis kasmet vaikus aplanko
Balto sniego sūkury.
Žiemą stovi jis už lango,
O barzda jo – kambary!

Kas?
klausimas

Juodas jautis dangų laižo.

Kas?
klausimas

Debesyse gimė, debesyse augo. Ant delno nutūpus ašarėlėm rauda.

Kas?
klausimas

Kas bėga negenamas?

Kas?
klausimas

Matau – negirdžiu, girdžiu – nematau.

Kas?
klausimas

Žiemą nusirengia, vasarą apsirengia.

Kas?
klausimas

Dvi geldaitės, dvi paltaitės, ant viršaus kepurė uždėta.

Kas?
klausimas

Liemuo be krūtinės, bet su širdim, su šimtais kojų ir tūkstančiais plaukų.

Kas?
klausimas

Miške gimęs, miške augęs, o miško nematęs.

Kas?