Klaustutės mįslės

Akmens kojos,
Medžio liemuo,
Stiklo akys,
Šiaudų kepurė.

Kas?
spyna

Nei ji kanda, nei ji loja, tik svirnelį vis daboja.
Ar tu geisi, ar negeisi – į svirnelį neįeisi.

Kas?
kaminas

Senas senelis sėdi ant stogo
Ir pypkę rūko.

Kas?
šešėlis

Su saule gimiau,
Su saule miriau;
Saulė kilo - aš mažėjau,
Saulė sviro - aš didėjau.

Kas?
adata
Geležinė kumelaitė,
Kanapinė uodegaitė.

Kas?

Turi kojas - neina, turi plunksnų - nelekia, dieną naktį šildo.

Kas?
laikrodis

Eina be kojų,
Muša be rankų.

Kas?

Mažas vyriukas, jo aštrus kirvukas.

Kas?

Didi darbininkė, didi prociauninkė.
Didžius kelius sumynė, didžias pilis pastatė.

Kas?

Diedas storas, pilvotas, rudą kepeliušą nešioja, niekam nekilnoja.

Kas?

Vasarą darže keroja, žiemą gryčioje žiemoja, kas jį pauosto, ašaras šluosto.

Kas?

Maža moteriškė su devyniais kailiniais.

Kas?

Kabo tinklelis ne rankų darbelis.

Kas?

Už trijų kalnų bulius baubia.

Kas?

Daug muzikantų pievoje groja.

Kas?

Žiba kaip šilkas, kanda kaip vilkas.

Kas?

Dieną naktį bėga, niekada nepabėga.

Kas?

Kaip reikia vaikščioti, kad batai neplyštų?

Kas?

Kokio akmens nėra vandeny?

Kas?

Juodas nedažytas, margas nerašytas.

Kas?

Žiemą brolis, vasarą molis.

Kas?

Žiūri dieną, žiūri naktį, bet nieko nemato.

Kas?

Balta drobulė visą žemę apgulė.

Kas?

Kai šilta – kyla aukštyn, kai šalta – leidžiasi žemyn.

Kas?

Be kirvio, be kirvelio, be grąžto, be grąžtelio tiltą pastato.

Kas?